ពិព័រណ៍នំបុ័ងចិនលើកទី 26

អតិថិជនជាទីគោរព!

 

ពិព័រណ៍នំបុ័ងចិនលើកទី 26 នឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន (D AREA) on ថ្ងៃទី 11 ខែឧសភាth ទៅ 13th .Foshan YUYOU នឹងចូលរួម និងបង្ហាញម៉ាស៊ីនរបស់យើងនៅលើពិព័រណ៍នេះ។ស្តង់របស់យើង: 81A66 ។

 

សូមស្វាគមន៍អតិថិជនចាស់ និងថ្មីទាំងអស់។'ទស្សនា!

 

ដោយក្តីគោរព,

 

微信截图_20230423074845


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣